Dny Evropského dědictví 2017

16. září, otevřeno od 14.00 do 18.00 kostel Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela, Holečkova 10, Praha 5-Smíchov 15.00 komentovaná prohlídka kostela 16.30 ukázka beuronské iluminace z knihy Liber evangeliorum — diapozitivy

Noc kostelů 9. června 2017

Praha 5 — Smíchov, kostel sv. Gabriela Tuto noc otevřeno od 19:00 do 24:00 19.30 — Audiovizuální prezentace knihy LIBER EVANGELIORUM 21.00 a 23.00 — Komentované prohlídky Na fasádě severního křídla kláštera sv. Gabriela je okno velké přes celá dvě poschodí. Patřilo k ateliéru, který obyvatelky kláštera nazvaly po patronu malířů sv. Lukášovi. Vznikl zde iluminovaný rukopis nazvaný Liber Evangeliorum (Kniha evangelií). Benediktinky pracovaly na velice nezvyklých beuronských […]

Rozhovor o knize Liber Evangeliorum na rádiu Vltava

Rozhovor o knize Liber Evangeliorum na rádiu Vltava zde: drive.google.com/file/d/0BzXZmwHo24YxemJ6UlNKSG1ZVkk/view Technická poznámka: Odkaz je nutné otevřít přes aplikaci Music Player for Google Disk, kterou najdete v nabídce připojené aplikace. Rozhovor je také možné stáhnout pro poslech bez připojení k internetu.

PF 2017

Šesticípá hvězda v čase narození Páně zazářila na noční obloze, o dva týdny později síla její blankytně modré záře zastínila polední jas žhnoucího slunce a dovedla pohanské mudrce k jeslím. Ein sechseckiger Stern beleuchtete zuerst in der Zeit der Geburt Christi den gestirnten Nachthimmel, zwei Wochen später als lichtblauer Schein überblendete er die Leuchtkraft des sonnenhaft glühenden Flammenballs, als er den drei heidnischen […]

Recenze knihy LIBER EVANGELIORUM profesora Jana Royta

LIBER EVANGELIORUM — evangelistář z kláštera sv. Gabriela v Praze na Smíchově Prof. PhDr. Ing. Jan Royt PhD, DSc Z iniciativy Nadačního fondu Malakim a Spolku přátel beuronského umění vychází v kritické edici jedna z nejvýznamnější památek beuronského umění svatogabrielská Liber evangeliorum vzniklá v Praze v klášteře benediktýnek Beuronské kongregace u Sv. Gabriela. Na vydáni edice tohoto rukopisu, dnes deponovaného v Diecézním muzeu ve Štýrském Hradci, se podíleli němečtí a čeští […]

Prezentace knihy Liber Evangeliorum v Ústavu dějin umění

Náhled pozvánky: invit_beuron_201 606 V umění krásné knihy byl tento beuronský evangelistář výjimečným počinem. Přelom 19. a 20. století přinesl díky snažení tiskařů a ilustrátorů vysoce kvalitní tisk, bohaté rytiny a promyšlené typy tiskového písma. V českém prostředí se originálním řešením knižní tvorby s duchovním obsahem zabývali František Bílek i Alfons Mucha. Téměř vůbec se tehdy však již nepracovalo s výjimečnou knihou rukopisnou. Tzv. Svatogabrielský evangeliář, nesou- cí […]

Představení nové knihy o Svatogabrielském evangeliáři v Emauzích

V umění krásné knihy byl tento evangelistář výjimečným počinem, protože i když přelom 19. a 20. století přinesl snažení tiskařů a ilustrátorů o kvalitní tisk, bohaté rytiny a promyšlené typy tiskového písma, téměř vůbec se nepracovalo s výjimečnou knihou rukopisnou. Tzv. Svatogabrielský evangeliář z názvem Liber evangeliorum (Kniha evangelií) je jedním z nejobsáhlejších beuronských iluminovaných rukopisů. V českém prostředí se originálním řešením knižní tvorby s duchovním obsahem zabývali František Bílek a Alfons […]

Adventní sobota s beuronským uměním v kostele sv. Gabriela

Srdečně Vás zveme na každoroční Adventní sobotu s beuronským uměním v kostele sv. Gabriela v Holečkově ulici na Smíchově, která se uskuteční 10.12. 2016 ve 14:00.Letošní setkání bude významné tím, že zde bude v uvedena rozsáhlá obrazová publikace Knižní malba Beuronské umělecké školy / LIBER EVANGELIORUM / Die Buchmalerei der Beuroner Kunstschule. www.facebook.com/events/195 712 770 835 166/

Dny evropského dědictví 2016

Kostel Zvěstování panně Marii při klášteře sv. Gabriela je původní kompletní ukázkou beuronského umění, které do Prahy přinesli benediktini z kláštera sv. Martina v Beuronu (Bádensko-Württembersko). Památka bude přístupná: 4.9.2016 od 13:00 do 18:00. Prohlídka umožní návštěvníkům podívat se do kostela a přilehlých částí. Komentované prohlídky se konají od 13.30 a od 16.00 hodin. Bezbariérový přístup: ne Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano Číslo v Ústředním seznamu […]

Noc kostelů 2016 — 10.6

Program Kostel bude otevřen 19:30 — 24:00. 19:40 — 20.00 Varhanní hudba starých mistrů - koncert Zahraje duchovní správce kostela doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PHD., JC.D. 20:00 — 20:05 Uvítání duchovní správce doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PHD., JC.D. a Mgr. Monica Bubna-Litic (předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění a Nadačního fondu Malakim) 20:05 — 20:30 Komentovaná prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii při […]