VÝSTAVA BEURONSKÉHO UMĚNÍ V EMAUZÍCH

 

Zahájení proběhlo dne 24. července 2014 v 17.00 hodin ve výstavní síňi v Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma, Vyšehradská 49, Praha 2 vchod z vrátnice.

Zveme vás na zahájení výstavy jedinečného umění zvaného podle místa vzniku beuronské, které čerpalo z pradávných dob umělecké historie a dalo zároveň podnět moderně. Vycházeli z něho i umělci secese a architekti Plečnik, Gaudí, Kotěra, Bílek a další.

V roce 1905 upořádala Vídeňská secese ve své budově ve Vídni výstavu sakrálního umění. Účast přijala Beuronská umělecká škola založená v roce 1894. Do Vídně byly převezeny objekty z německého Beuronu a z Prahy z obou klášterů Emauzy a svatého Gabriela na Smíchově. Architektem výstavy byl Josip Plečnik.

V Praze, jedním ze tří center beuronského umění vedle Beuronu a Monte Cassina, se nikdy žádná výstava beuronského umění neuskutečnila.

 

Výstava potrvá do 20. září

Otevírací doba výstavy: pondělí – sobota: 11 – 17 hodin

Více v Událostech

www.beuron.cz www.malakim.cz 

 

ausstellung Vystava Emauzy Vystava pozvánka Emauzy Ausstellung

Exhibition of the Beuron Art at Emmaus Monastery

Opening on July 24, 2014 at 17:00

Exhibition Hall in the Benedictine Abbey of Our Marie and St.. Jerome, 49 Charles Square, Prague 2

Entrance at the gatehouse.

 

We invite you to the opening of an exhibition of unique art, named after it’s place of origin, Beuron, which drew from the ancient times of art history, while at the same time providing an impetus to the modern.

The works of Art Nouveau artists along with those of architects such as Plečnik, Gaudí, Kotera, Bilek and others emanated from the Beuron arts.

 

In 1905, the Art Nouveau movement organized an exhibition of sacred art in it building in Vienna. The Beuron School of Arts, founded in 1894, agreed to participate. Various artworks were transported to Vienna from German village of Beuron and Prague from both Emmaus Monastery and St. Gabriel’s in Smíchov. The architect of the exhibition was Josip Plecnik.

In Prague, one of the three centers of Beuron art besides Beuron and Monte Cassino, there has never before been an exhibition of the Beuron Arts.

Open: from 24. July to 20. September 2014

Monday- Saturday 11.00 – 17.00