Dny evropského dědictví

Beuronské umění v klášterech sv. Gabriela a Emauzy v Praze 5.9. 2015 — 10.00 — komentovaná prohlídka, beuronské umění v kostele Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela, Praha 5, Smíchov, Holečkova 10 (zde) 5.9. 2015 — 11.30 — komentovaná prohlídka, beuronské umění v klášteře sv. Gabriela (zde) 12.9.2015 — 11.00 — komentovaná prohlídka, beuronské umění v klášteře Emauzy, Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 49

Toulavá kamera aneb Sv. Gabriel v TV

Svatostánků bychom v Praze našli desítky, možná stovky. Na Smíchově, na úpatí Petřína, společně navštívíme jeden, který se svým vzhledem od většiny svých kolegů dost liší. Jeho 43 metrů vysoká hranolová věž se k nebi vypíná z komplexu, který dřív býval klášterem. Kostel Zvěstování Panny Marie je známý taky jako kostel sv. Gabriela, proto, že byl součástí stejnojmenného opatství. Obyvatelkami areálu byly sestry z řádu benediktinů, které k nám přišly z Beuronu v Německu poté, co tamní kancléř Bismarck začal po vzoru Josefa II. rušit řeholnické areály. A svatostánek připomíná takzvanou beuronskou uměleckou školu. Zajímá vás, co je pro ni typické a kdo byli její nejvýznamnější představitelé? Prozradíme vám to. A pozor, smíchovský kostel je druhou nejucelenější evropskou památku v tomto stylu vytvořenou.

Noc kostelů 2015 — 29.5

Program 20.00 — 20.05: Uvítání - Mgr. Monica Bubna-Litic, předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění a Nadačního fondu Malakim

Adventní sobota v Gabrielu

Nadační fond MALAKIM www.malakim.cz a Společnost přátel beuronského umění www.beuron.cz Vás srdečně zvou na Adventní sobotu s beuronským uměním dne 13. prosince 2014 v interiéru kláštera sv. Gabriela a kostela Zvěstování Panně Marii v Praze 5 na Smíchově, Holečkova 10. Program: 10.00 Prohlídka kláštera sv. Gabriela 11.00 Prohlídka kostela Zvěstování Panně Marii provede vás předsedkyně Společnosti a Nadačního fondu Malakim Monica Bubna-Litic (Šebová) Autobus […]

Dny evropského dědictví 2014

KDE? Holečkova ulice 10, Praha 5 — Smíchov KDY? Dne 13.9.2014 od 9:00 do 16:30 hodin bude otevřen kostel Zvěstování Panny Marie (sv. Gabriel). 9:30 Komentovaná prohlídka kostela i kláštera — Mgr. Monica Bubna-Litic (Šebová) 14:30 Komentovaná prohlídka kostela i kláštera — Dr. Miroslav Kunštát Oficiální web Dnů evropského dědictví 2014

Jan Verkade (anglicky)

Úvod Díky překladu do němčiny z Traktátu o malbě od Cenninoho Cennini (konec XV. století) získal Francesco Mazzaferro informace o P. Willibrordu (Jana) Verkadem z Beuronu a jeho malířství. S laskavým svolením pana Francesco Mazzaferro uveřejňujeme dva články o význačném beuronském umělci P.W. Verkadem. Francesco Mazzaferro, nar. 1953, pracuje v Evropské centrální bance ve
 Frankfurtu nad Mohanem. Pochází z italské rodiny, která vlastní uměleckohistorickou knihovnu a specializuje se na
 uměleckou […]

Casa Bellesguard ‑ spojnice mezi uměním Antoniho Gaudího a evropským symbolismem

Carles Rius Santamaria English version in DOCX (Přednáška přednesená na mezinárodním kongresu coupDefouet, Secese v evropských městech: mezi kosmopolitismem a domácí tradicí, Barcelona, červen 2013) Casa Bellesguard, jedna z méně známých staveb Antoniho Gaudího, stojí na místě velmi významném pro dějiny Katalánska. Na jeho místě se ve středověku nacházel palác aragonských králů. Díky své poloze byl nazýván Palau de bell Esguard (Palác na krásné vyhlídce). […]

VÝSTAVA BEURONSKÉHO UMĚNÍ V EMAUZÍCH

Zahájení proběhlo dne 24. července 2014 v 17.00 hodin ve výstavní síňi v Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma, Vyšehradská 49, Praha 2 vchod z vrátnice. Zveme vás na zahájení výstavy jedinečného umění zvaného podle místa vzniku beuronské, které čerpalo z pradávných dob umělecké historie a dalo zároveň podnět moderně. Vycházeli z něho i umělci secese a architekti Plečnik, Gaudí, Kotěra, Bílek a další. V roce 1905 […]

Exhibition of the Beuron Art at Emmaus Monastery

Opening on July 24, 2014 at 17:00 Exhibition Hall in the Benedictine Abbey of Our Marie and St. Jerome, 49 Charles Square, Prague 2 Entrance at the gatehouse. We invite you to the opening of an exhibition of unique art, named after it’s place of origin, Beuron, which drew from the ancient times of art history, while at the same time providing an impetus to the modern. The works of Art Nouveau […]