PF 2017

Šesticípá hvězda v čase narození Páně zazářila na noční obloze, o dva týdny později síla její blankytně modré záře zastínila polední jas žhnoucího slunce a dovedla pohanské mudrce k jeslím. 

 Ein sechseckiger Stern beleuchtete zuerst in der Zeit der Geburt Christi den gestirnten Nachthimmel, zwei Wochen später als lichtblauer Schein überblendete er die Leuchtkraft des sonnenhaft glühenden Flammenballs, als er den drei heidnischen Weisen den Weg zur Krippe zeigte.

GLORIA IN EXCELSIS DEO / Sláva na výsostech Bohu / Ehre sei Gott in der Höhe 

Monica Bubna-Litic, Miroslav Kunštát a Martin Holler

jménem Správní rady Nadačního fondu MALAKIM / im Name des Verwaltungsrates des Stiftungsfonds MALAKIM

Z listu /aus dem Blatt Epiphania Domini, LIBER EVANGELIORUM 2016