Události

Datum / čas Událost
22/03/2014
Celý den
Návštěva nizozemského velvyslance v kostele a v klášteře sv. Gabriela
Kostel Svatého Gabriela, Praha
17/07/2014 - 20/09/2014
17:00
Výstava beuronského umění v Emauzích
Emauzy, Praha
13/09/2014
9:30 - 16:00

Kostel Svatého Gabriela, Praha
13/12/2014
10:00 - 12:15
Adventní sobota v Gabrielu
Kostel Svatého Gabriela, Praha
10/12/2016
14:00 - 18:00
Adventní sobota s beuronským uměním v kostele sv. Gabriela
Kostel Svatého Gabriela, Praha
17/12/2016
15:00 - 18:00
Představení knihy o Svatogabrielském evangeliáři v Emauzích
Emauzy, Praha
20/12/2016
15:00 - 17:00
Prezentace knihy LIBER EVANGELIORUM v Ústavu dějin umění
Ústav dějin umění AV ČR, Praha 1 - Staré Město

Powered by Events Manager