VÝSTAVA BEURONSKÉHO UMĚNÍ V EMAUZÍCH

 

Zahájení proběhlo dne 24. července 2014 v 17.00 hodin ve výstavní síňi v Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma, Vyšehradská 49, Praha 2 vchod z vrátnice.

Zveme vás na zahájení výstavy jedinečného umění zvaného podle místa vzniku beuronské, které čerpalo z pradávných dob umělecké historie a dalo zároveň podnět moderně. Vycházeli z něho i umělci secese a architekti Plečnik, Gaudí, Kotěra, Bílek a další.

V roce 1905 upořádala Vídeňská secese ve své budově ve Vídni výstavu sakrálního umění. Účast přijala Beuronská umělecká škola založená v roce 1894. Do Vídně byly převezeny objekty z německého Beuronu a z Prahy z obou klášterů Emauzy a svatého Gabriela na Smíchově. Architektem výstavy byl Josip Plečnik.

V Praze, jedním ze tří center beuronského umění vedle Beuronu a Monte Cassina, se nikdy žádná výstava beuronského umění neuskutečnila.

 

Výstava potrvá do 20. září

Otevírací doba výstavy: pondělí – sobota: 11 – 17 hodin

Více v Událostech

www.beuron.cz www.malakim.cz 

 

ausstellung Vystava Emauzy Vystava pozvánka Emauzy Ausstellung

Petr ERT Uchytil

Apple Genius na cestách + IT podpora uživatelstva / Apple Genius on the roads