Záchrana kláštera sv. Gabriela

V klášteře sv. Gabriela v Holečkově ulici na Smíchově žily od roku 1898 benediktinky beuronské kongregace, které po vzniku Československa z obavy o budoucí existenci klášter prodaly ministerstvu pošt a telegrafů. To byl správní orgán první Československé republiky odpovídající za poštovnictví, telegrafii, telefonii a od 20. let i za rozhlasové vysílání.

Taktéž druhý klášter v Holečkově ulici Sacré Coeur se zaměřeném na vzdělávání a výchovu dívek ze šlechtických rodin včetně byl prodán  stejnému novému majiteli ministerstvu pošt a telegrafů. Prvním ministrem byl jmenován Jiří Stříbrný, jehož úřad se usídlil v roce 1918 v klášteře Sacré Couer.

Kupní smlouvu za sestry benediktinky kláštera sv. Gabriela z roku 1919 podepsal s ministrem Jiřím Stříbrným Karel Aloys vévoda von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, který původně zakoupil pozemek na svahu Petřína pro stavu budoucího benediktinského konventu. Smlouva byla podepsána s podmínkou tzv. věcného břemene, že klášterní kostel zůstane zachován pro bohoslužby, která byla v roce 2019 Arcibiskupstvím pražským zrušena.

Po prodeji bývalého benediktinského kláštera tu zřídil stát Poštovní úřad šekový, přejmenovaný v roce 1930 na Poštovní spořitelnu, která zde sídlila do roku 1931, kdy se přestěhovala na Václavské náměstí. Prostory poté připadly Poštovnímu muzeu, které zde v únoru 1932 otevřelo rozsáhlou expozici. V areálu vznikl též archiv, knihovna, depozitáře a kanceláře muzea.

Rajská zahrada jako Poštovní úřad šekový, 1920–1931
Rajská zahrada jako Poštovní úřad šekový, 1920–1931

Po druhé světové válce se hlavním uživatelem kláštera stala Poštovní poukázková ústředna, roku 1963 přejmenovaná na Výpočetní a kontrolní ústřednu spojů – VAKUS), ústřední pracoviště pro zpracování platebních složenek, které byly deponovány v regálech v zastřešené rajské zahradě.

VAKUS budovu opustil v roce 1998, kdy se jeho pražská část sloučila s VAKUS Vítkov. V roce 1998 se do objektu nastěhovalo Ředitelství pošt Praha, které odešlo krátce po roce 2010.

V budově pak zůstal depozitář Poštovního muzea, které z důvodu plánovaného prodeje opustilo bývalý klášter koncem roku 2016.

Podle zákona měly být klášterní budovy předány zpět státu, ale na základě rozhodnutí vládnoucích činitelů byla Česká pošta pověřena samostatným prodejem.

Tři roky budova chátrala, až koncem roku 2019 zakoupila klášter s bývalým opatským kostelem investiční skupina Cimex Group.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_svat%C3%A9ho_Gabriela_(Praha)
Rajská zahrada, Cimex kolem 2020
Rajská zahrada, Cimex kolem 2020