Fotogalerie

Atelier parament

Lenzův kánon, založený na výroku ze Starého zákona: Bůh stvořil člověka podle míry, propočtu a váhy

Zakladatelka a donátorka Gabrielle hraběnka Swéerts-Sporck
Kášter Sv. Gabriela, grafický list
Klášter sv. Gabriela, východní část, kolem roku 1893
Severní strana kláštera, atelier sv. Lukáš- sestra Klara OSB z dceřiného kláštera v Eibingenu
1. abatyše kláštera sv. Gabriela Adelgundis Berlinghof
2. abatyše Benedikt von Schwarzenberg. Její rodina poskytla sestrám hrad Bertholdstein v Rakousku, kam se sestry v roce 1919/20 přestěhovaly
Bývalý ateliér malby sv. Lukáše
Časné sliby princezny Henrietty von Liechtenstein, sestry Adelgundis, kolem r. 1893
dtto – zadní strana histor. fotografie
Portikus s arch. Gabrielem, detal
Egyptský ornament – lotus a papyrus
Přepažený ateliér sv. Lukáše, benediktinka s. Klara z Eibingen 
Kazetový strop přepaženého chóru
Vstup vlevo do kláštera vlevo, vpravo do kostela
Konventní místnost, histor. foto
Knihovna, histor. foto
Kopie sochy arch. Gabriela
Severní zeď kostela
1. návrh na beuronský ornament, vpravo jako předloha egyptský ornament cheker
2. návrh na beuronský ornament 
Korunovace PM, nástěnná malba v chóru, autorky sestry benediktinky z kláštera sv. Gabriela pod vedením P. D. Lenze OSB
Návrh na nástěnnou malbu Korunovace
Návrh na nástěnnou malbu Korunovace
Návrh na nástěnnou malbu Korunovace
Návrh na výmalbu chóru 
Návrh na výzdobu chŕu sester
Barevný návrh na výmalbu vlysu po celém obvodu kostela, předlohou byl egyptský ornament cheker
Od r. 1919 do r. 2008 žily sestry sv. Gabriela na hradě Bertholdstein ve Štýrsku, který jim poskytla rodina Schwarzenbergů
Od roku 2008 žijí sestry v nově postaveném klášteře ve sv. Johannu u Herbersteinu ve Štýrsku
Pohled na Palackého most a Smíchov, zleva kostel sv. Vaclava, nad ním klášter sv. Gabriela a klášter Sacré Coeur
Refektář, histor. foto 1
Refektář, histor. foto2
Severní strana kláštera, za balkonem byl klášterní malířský ateliér sv. Lukáše
Sliby Henrietty von Liechtenstein
Spirálovitý ornament – malba na oblouku
St. Gabriel Portikus se sochou arch. Gabriela, 1891
Strop v dnes přepaženém chóru sester
Nástěnná malba, rozevírající se modrý lotos s pupeny
Ornament na výšivce
Vila na západní straně kláštera, kde zpočátku bydlely sestry benediktinky, které přišly jako zakládající skupina sester již v roce 1889 s kláštera sv. Erentrudy na Nonnbergu v Salzburku. Po rozšíření klášterního jižního a severního křídla kolem roku 1900 byla vila zbořena.
Pohled do chóru sester. Mříž oddělující chór sester od presbytáře kostel
Klášter sv. Gabriela, grafický list
Hlavní oltář kostela se nachází uprostřed presbytáře. Je vyvýšen o několik stupňů a zastřešen baldachýnem. Oltářní menzu navrhl P.  Desiderius Lenz OSB z laaského mramoru (Tyrolsko). Otevřenou apsidu vymalovaly sestry pod vedením P. D. Lenze v roce 1911.
Portál kostela se sochami sv. Benedikta a sv. Scholastiky
Klášterní kostel (Zvěstování Panně Marii), foto po roce 2008, kdy byla instalovaná navrácená mříž (vpravo) oddělující kapli sv. Benedikta.