Komentované prohlídky v květnu 2023

Beuronské umění v kostele

a v klášteře sv. Gabriela

Holečkova 10, Praha 5 – Smíchov

KVĚTEN

Vstupenky: Gabriel Loci

Ukázka z prohlídky chrámu a kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově

Sobota            06.05.  15:00 – Monica Bubna-Litic
Neděle            07.05.  15:00 – Monica Bubna-Litic

Sobota            13.05.  15:00 – Monica Bubna-Litic
Neděle            14.05.  15:00 – Monica Bubna-Litic

POZOR! Sobota    20.05.  komentovaná prohlídka se nekoná
POZOR! Neděle     21.05.  komentovaná prohlídka se nekoná

Sobota            27.05.  15:00 – Monica Bubna-Litic
Neděle            28.05  15:00 – Monica Bubna-Litic

Počet vstupenek na každou komentovanou prohlídku je omezen na 30 osob.

Sraz před kostelem. Doporučujeme teplé oblečení.

Pokud není vyprodáno na Gabriel Loci je možnost koupit vstupenky na místě 250,- / osoba.

Při komentované prohlídce navštívíte běžně nepřístupné historické sály ve východní části kláštera z let 1888 až 1991 (přepažený chór sester, kapitulní síň, rajskou zahradu, refektář, knihovnu a další).
Malby, na jejichž realizaci se podílely malířsky vzdělané benediktinky v celém klášteře, byly většinou zabíleny a v roce 2016 byly provedeny průzkumné sondy

V interiéru kostela jsou dochované světově unikátní beuronské malby včetně původního mobiliáře, který byl po zrušení kláštera 1918 odvezen do Rakouska a v roce 2008 navrácen zpět do Prahy.

Satelitní pohled na klášter