Stále ještě neznáte beuronské umění? Využijte možnosti komentovaných prohlídek neznámého interiéru kláštera a kostela sv. Gabriela, Holečkova 10, Praha 5-Smíchov v listopadu 2022

Vstupenky lze zakoupit

na GoOut – Gabriel Loci kliknutím na daný termín, nebo na místě.

Pondělí            07.11. v 17.00  s. Petra OSB, benediktinka z kláštera Venio na Bílé Hoře   
Úterý                08.11. v 17.00  Monica Bubna-Litic
Středa             09.11. v 17.00  Monica Bubna-Litic
Sobota              12.11. v 15.00 Monica Bubna-Litic
Neděle              13.11. v 15.00 Monica Bubna-Litic
Pondělí            14.11. v 17.00 s. Petra OSB, benediktinka z kláštera Venio na Bílé Hoře
Úterý               15.11. v 17.00 Monica Bubna-Litic   
Středa             16.11. v 17.00 Monica Bubna-Litic
Pátek               18.11. v 17.00 Monica Bubna-Litic
Neděle             20.11. v 15.00  Monica Bubna-Litic
Úterý               22.11. v 17.00 Monica Bubna-Litic
Středa             23.11. v 17.00  Monica Bubna-Litic
Čtvrtek          24.11. v 17.00  rezervováno
Pátek               25.11. v 17.00 Monica Bubna-Litic
Středa             30.11. v 17.00 Monica Bubna-Litic

Prosíme, teple se oblečte a vezměte s sebou nabité mobily kvůli světlu.

Listopad 2022

Při komentované prohlídce navštívíte běžně nepřístupné historické sály ve východní části kláštera z let 1888 až 1991 (přepažený chór sester, kapitulní síň, rajskou zahradu, refektář, knihovnu a další).
Malby, na jejichž realizaci se podílely malířsky vzdělané benediktinky v celém klášteře, byly většinou zabíleny a v roce 2016 byly provedeny průzkumné sondy

V interiéru kostela jsou dochované světově unikátní beuronské malby včetně původního mobiliáře, který byl po zrušení kláštera 1918 odvezen do Rakouska a v roce 2008 navrácen zpět do Prahy.

Satelitní pohled na klášter