Komentované prohlídky

Beuronské umění v kostele

a v klášteře sv. Gabriela

Holečkova 10, Praha 5 – Smíchov

Komentované prohlídky únor a březen 2023

Neděle            05.03  15:00 – Monica Bubna-Litic

Sobota            11.03.  15:00 – Monica Bubna-Litic
Neděle            12.03.  15:00 – Monica Bubna-Litic

Sobota            18.03.  15:00 – Monica Bubna-Litic
Neděle            19.03.  15:00 – Monica Bubna-Litic

Sobota            25.03.  15:00 – Dr. Miroslav Kunštát
Neděle            26.03.  15:00 – Dr. Miroslav Kunštát

Počet vstupenek na každou komentovanou prohlídku je omezen na 30 osob.

Sraz před kostelem. Doporučujeme teplé oblečení a nabité mobily kvůli světlu.

Pokud není vyprodáno na Gabriel Loci je možnost koupit vstupenky na místě 250,- / osoba.

Promováno i na KudyZnudy.cz

Ukázka z prohlídky chrámu a kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově

Při komentované prohlídce navštívíte běžně nepřístupné historické sály ve východní části kláštera z let 1888 až 1991 (přepažený chór sester, kapitulní síň, rajskou zahradu, refektář, knihovnu a další).
Malby, na jejichž realizaci se podílely malířsky vzdělané benediktinky v celém klášteře, byly většinou zabíleny a v roce 2016 byly provedeny průzkumné sondy

V interiéru kostela jsou dochované světově unikátní beuronské malby včetně původního mobiliáře, který byl po zrušení kláštera 1918 odvezen do Rakouska a v roce 2008 navrácen zpět do Prahy.

Satelitní pohled na klášter