Komentované prohlídky

Beuronské umění v kostele
a v klášteře sv. Gabriela
Holečkova 10, Praha 5 – Smíchov

LISTOPAD / PROSINEC

Vstupenky na internetovém serveru GoOut (Gabriel Loci)

Prohlídky v prosinci začínají od 14.30 s trváním asi 60 minut, 150,- / osoba,

platba možná i na místě v hotovosti. Sraz před kostelem.

Ukázka z prohlídky chrámu a kláštera sv. Gabriela na pražském Smíchově


NEDĚLE 26.11.15.00
NEDĚLE 3.1214.30
NEDĚLE 10.12.14.30
NEDĚLE 17.12.14.30

Provází Monica Bubna-Litic
Počet vstupenek na každou komentovanou prohlídku je omezen na 30 osob.
Promováno: KudyzNudy.cz | Prohlídka na Kudy z Nudy

V interiéru kostela jsou dochované světově unikátní beuronské malby včetně původního mobiliáře, který byl po zrušení kláštera 1918 odvezen do Rakouska a v roce 2008 navrácen zpět do Prahy.

Při komentované prohlídce kláštera navštívíte běžně nepřístupné historické sály z let 1888 až 1891 (přepažený chór sester, kapitulní síň, rajskou zahradu, refektář, knihovnu a další). Nástěnné malby, na jejichž realizaci se podílely malířsky vzdělané benediktinky, byly po jejich odchodu do Rakouska většinou zabíleny. Při prodeji kláštera roce 2016 byla provedena 1. část průzkumných sond. Ve 2. etapě, která probíhá v současnosti, bylo již odkryto 750 sond.


Satelitní pohled na klášter