PF 2017

Šesticípá hvězda v čase narození Páně zazářila na noční obloze, o dva týdny později síla její blankytně modré záře zastínila polední jas žhnoucího slunce a dovedla pohanské mudrce k jeslím.   Ein sechseckiger Stern beleuchtete zuerst in der Zeit der Geburt Christi den gestirnten Nachthimmel, zwei Wochen später als lichtblauer Schein überblendete er die Leuchtkraft des sonnenhaft glühenden Flammenballs, als […]

Recenze knihy LIBER EVANGELIORUM profesora Jana Royta

  LIBER EVANGELIORUM – evangelistář z kláštera sv. Gabriela v Praze na Smíchově Prof. PhDr. Ing. Jan Royt PhD, DSc Z iniciativy Nadačního fondu Malakim a Spolku přátel beuronského umění vychází  v kritické edici jedna z nejvýznamnější památek beuronského umění svatogabrielská Liber evangeliorum vzniklá v Praze v klášteře benediktýnek Beuronské kongregace u Sv. Gabriela. Na vydáni edice tohoto rukopisu, dnes deponovaného v Diecézním muzeu […]

Prezentace knihy Liber Evangeliorum v Ústavu dějin umění

Náhled pozvánky:  invit_beuron_2016_06 V umění krásné knihy byl tento beuronský evangelistář výjimečným počinem. Přelom 19. a 20. století přinesl díky snažení tiskařů a ilustrátorů vysoce kvalitní tisk, bohaté rytiny a promyšlené typy tiskového písma. V českém prostředí se originálním řešením knižní tvorby s duchovním obsahem zabývali František Bílek i Alfons Mucha. Téměř vůbec se tehdy však již nepracovalo s výjimečnou knihou rukopisnou. Tzv. Svatogabrielský […]

Představení nové knihy o Svatogabrielském evangeliáři v Emauzích

V umění krásné knihy byl tento evangelistář výjimečným počinem, protože i když přelom 19. a 20. století přinesl snažení tiskařů a ilustrátorů o kvalitní tisk, bohaté rytiny a promyšlené typy tiskového písma, téměř vůbec se nepracovalo s výjimečnou knihou rukopisnou. Tzv. Svatogabrielský evangeliář z názvem Liber evangeliorum (Kniha evangelií) je jedním z nejobsáhlejších beuronských iluminovaných rukopisů. V českém prostředí se originálním řešením knižní tvorby s duchovním obsahem zabývali […]

Adventní sobota s beuronským uměním v kostele sv. Gabriela

Srdečně Vás zveme na každoroční Adventní sobotu s beuronským uměním v kostele sv. Gabriela v Holečkově ulici na Smíchově, která se uskuteční 10.12. 2016 ve 14:00.Letošní setkání bude významné tím, že zde bude v uvedena rozsáhlá obrazová publikace Knižní malba Beuronské umělecké školy / LIBER EVANGELIORUM / Die Buchmalerei der Beuroner Kunstschule. https://www.facebook.com/events/195712770835166/  

Dny evropského dědictví 2016

Kostel Zvěstování panně Marii při klášteře sv. Gabriela je původní kompletní ukázkou beuronského umění, které do Prahy přinesli benediktini z kláštera sv. Martina v Beuronu (Bádensko-Württembersko). Památka bude přístupná: 4.9.2016 od 13:00 do 18:00. Prohlídka umožní návštěvníkům podívat se do kostela a přilehlých částí. Komentované prohlídky se konají od 13.30 a od 16.00 hodin.   Bezbariérový přístup: ne Zapsání […]

Noc kostelů 2016 – 10.6

Program Kostel bude otevřen 19:30 – 24:00. 19:40 – 20.00 Varhanní hudba starých mistrů – koncert Zahraje duchovní správce kostela doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PHD., JC.D. 20:00 – 20:05 Uvítání duchovní správce doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PHD., JC.D. a  Mgr. Monica Bubna-Litic (předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění a Nadačního fondu Malakim) 20:05 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela Zvěstování […]

Dny evropského dědictví

Beuronské umění v klášterech sv. Gabriela a Emauzy v Praze 5.9. 2015 – 10.00 – komentovaná prohlídka, beuronské umění v kostele Zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela, Praha 5, Smíchov, Holečkova 10 (zde) 5.9. 2015 – 11.30 – komentovaná prohlídka, beuronské umění v klášteře sv. Gabriela (zde)   12.9.2015 – 11.00 – komentovaná prohlídka, beuronské umění v klášteře Emauzy, Praha 2, Nové […]

Toulavá kamera aneb Sv. Gabriel v TV

Svatostánků bychom v Praze našli desítky, možná stovky. Na Smíchově, na úpatí Petřína, společně navštívíme jeden, který se svým vzhledem od většiny svých kolegů dost liší. Jeho 43 metrů vysoká hranolová věž se k nebi vypíná z komplexu, který dřív býval klášterem. Kostel Zvěstování Panny Marie je známý taky jako kostel sv. Gabriela, proto, že byl součástí stejnojmenného opatství. Obyvatelkami areálu byly sestry z řádu benediktinů, které k nám přišly z Beuronu v Německu poté, co tamní kancléř Bismarck začal po vzoru Josefa II. rušit řeholnické areály. A svatostánek připomíná takzvanou beuronskou uměleckou školu. Zajímá vás, co je pro ni typické a kdo byli její nejvýznamnější představitelé? Prozradíme vám to. A pozor, smíchovský kostel je druhou nejucelenější evropskou památku v tomto stylu vytvořenou.

Noc kostelů 2015 – 29.5

Program 20.00 – 20.05: Uvítání – Mgr. Monica Bubna-Litic, předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění a Nadačního fondu Malakim