Dny evropského dědictví 2016

Kostel Zvěstování panně Marii při klášteře sv. Gabriela je původní kompletní ukázkou beuronského umění, které do Prahy přinesli benediktini z kláštera sv. Martina v Beuronu (Bádensko-Württembersko). Památka bude přístupná: 4.9.2016 od 13:00 do 18:00. Prohlídka umožní návštěvníkům podívat se do kostela a přilehlých částí. Komentované prohlídky se konají od 13.30 a od 16.00 hodin.   Bezbariérový přístup: ne Zapsání památky v Ústředním seznamu […]

Celý článek

Noc kostelů 2016 – 10.6

Program Kostel bude otevřen 19:30 – 24:00. 19:40 – 20.00 Varhanní hudba starých mistrů – koncert Zahraje duchovní správce kostela doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PHD., JC.D. 20:00 – 20:05 Uvítání duchovní správce doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PHD., JC.D. a  Mgr. Monica Bubna-Litic (předsedkyně Společnosti přátel beuronského umění a Nadačního fondu Malakim) 20:05 – 20:30 Komentovaná prohlídka kostela Zvěstování […]

Celý článek

Toulavá kamera aneb Sv. Gabriel v TV

Svatostánků bychom v Praze našli desítky, možná stovky. Na Smíchově, na úpatí Petřína, společně navštívíme jeden, který se svým vzhledem od většiny svých kolegů dost liší. Jeho 43 metrů vysoká hranolová věž se k nebi vypíná z komplexu, který dřív býval klášterem. Kostel Zvěstování Panny Marie je známý taky jako kostel sv. Gabriela, proto, že byl součástí stejnojmenného opatství. Obyvatelkami areálu byly sestry z řádu benediktinů, které k nám přišly z Beuronu v Německu poté, co tamní kancléř Bismarck začal po vzoru Josefa II. rušit řeholnické areály. A svatostánek připomíná takzvanou beuronskou uměleckou školu. Zajímá vás, co je pro ni typické a kdo byli její nejvýznamnější představitelé? Prozradíme vám to. A pozor, smíchovský kostel je druhou nejucelenější evropskou památku v tomto stylu vytvořenou.

Celý článek

Jan Verkade (anglicky)

Úvod Díky překladu do němčiny z Traktátu o malbě od Cenninoho Cennini (konec XV. století) získal Francesco Mazzaferro  informace o P. Willibrordu (Jana) Verkadem z Beuronu a jeho malířství. S laskavým svolením pana Francesco Mazzaferro uveřejňujeme dva články o význačném beuronském umělci P.W. Verkadem. Francesco Mazzaferro, nar. 1953, pracuje v Evropské centrální bance ve
 Frankfurtu nad Mohanem. Pochází z italské rodiny, která vlastní uměleckohistorickou knihovnu a specializuje […]

Celý článek

Casa Bellesguard ‑ spojnice mezi uměním Antoniho Gaudího a evropským symbolismem

  Carles Rius Santamaria English version in DOCX (Přednáška přednesená na mezinárodním kongresu coupDefouet, Secese v evropských městech: mezi kosmopolitismem a domácí tradicí, Barcelona, červen 2013) Casa Bellesguard,  jedna z méně známých staveb Antoniho Gaudího, stojí na místě velmi významném pro dějiny Katalánska. Na jeho místě se ve středověku nacházel palác aragonských králů. Díky své poloze byl nazýván Palau de bell Esguard (Palác […]

Celý článek

VÝSTAVA BEURONSKÉHO UMĚNÍ V EMAUZÍCH

  Zahájení proběhlo dne 24. července 2014 v 17.00 hodin ve výstavní síňi v Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma, Vyšehradská 49, Praha 2 vchod z vrátnice. Zveme vás na zahájení výstavy jedinečného umění zvaného podle místa vzniku beuronské, které čerpalo z pradávných dob umělecké historie a dalo zároveň podnět moderně. Vycházeli z něho i umělci secese a architekti Plečnik, Gaudí, Kotěra, Bílek a další. V […]

Celý článek